Home » Egzaminy » Terminy egzaminów poprawkowych z prawa rzymskiego

Archiwum

Terminy egzaminów poprawkowych z prawa rzymskiego

Egzaminy poprawkowe z prawa rzymskiego odbędą się we wrześniu w następujących terminach (zapisy poprzez USOS):
– 4.09. g. 9.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia stacjonarne do 150 osób
– 6.09., g. 10.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 200 osób, stacjonarne do 25 osób
– 8.09., g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: studia niestacjonarne do 220 osób
– 15.09, g. 17.00 /Auditorium Maximum/ limit: do 100 osób