Home » Pracownicy » dr Jan Andrzejewski

Archiwum

dr Jan Andrzejewski

DR JAN ANDRZEJEWSKI
mail: j.and@amu.edu.pl

W Zakładzie jestem zatrudniony na stanowisku dydaktycznym.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się zaś na wielowątkowości prawa prywatnego, analizowanego przede wszystkim w kontekście historycznym i porównawczym. Staram się uchwycić, jak na przestrzeni dziejów postrzegano prawo prywatne, jakie założenia towarzyszyły poszczególnym rozwiązaniom prawnym oraz jak rozwiązania te działały dawniej i działają dziś. Szczególnie bliski mi jest dorobek polskiego prawa cywilnego z okresu międzywojennego.

Moje ulubione maksymy o prawie:

– Prawo powstaje albo jako rezultat procesu interpretacji, albo jako rezultat otwartego, podlegającego ciągłym zmianom dyskursu społecznego (Jerzy Stelmach).

Moja refleksja o prawie:

– Lepsze prawo nie przyjdzie od ustawodawcy.

– „Tradycja prawna” to w gruncie rzeczy zbiór zracjonalizowanych nawyków oraz przyzwyczajeń narosłych w danym środowisku prawnym.

Jan Andrzejewski – List of publications (PDF)

ORCID: 0000-0002-8889-8868