Home » Pracownicy » dr Joanna Kruszyńska-Kola

Archiwum

dr Joanna Kruszyńska-Kola

DR JOANNA KRUSZYŃSKA-KOLA
m
ail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8012-5417

W 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM uzyskała tytuł magistra broniąc pracę magisterską pt. Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Laureatka I nagrody w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.).

W 2019 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt. Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego, przygotowaną pod opieką naukową prof. Wojciecha Dajczaka. W 2020 r. rozprawie została przyznana I nagroda w LV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.
Badania naukowe (m.in. w ramach międzynarodowego projektu badawczego) prowadziła w Paryżu, Heidelbergu, Rzymie, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem i Oksfordzie.
Pracę naukową łączy z praktyką prawniczą.
Współzałożycielka i wieloletnia prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego, historii prawa prywatnego, polskiego i porównawczego prawa prywatnego (zwłaszcza prawa zobowiązań).

dr Joanna Kruszynska-Kola – CV (plik PDF)
dr Joanna Kruszyńska-Kola – lista publikacji (plik PDF)