Home » Seminaria magisterskie

Archiwum

Seminaria magisterskie

Osoby zainteresowanie pisaniem pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Dajczaka z zakresu:
– porównawczego prawa prywatnego;

– prawa rzymskiego (od antyku po kodyfikacje cywilne);
– historii prawa prywatnego

mogą uzyskać dodatkowe informacje i zapisywać się od 1 czerwca br. w p. 109 CI ul. św. Marcin 90 (sekretariat Katedry) lub elektronicznie u Profesora (dajczak@amu.edu.pl).

 

KATALOG PRAC MAGISTERSKICH OBRONIONYCH u prof. Wojciecha Dajczaka

W plikach PDF znajdą Państwo katalog w wersji podstawowej oraz rozszerzonej.
Prace znajdują się w Katedrze (p. 101 CI), w gabinecie prof. Dajczaka, na regale po prawej stronie od wejścia.

Katalog prac magisterskich – prof. Dajczak – wersja PODSTAWOWA (PDF)
Katalog prac magisterskich – prof. Dajczak – wersja ROZSZERZONA (PDF)

 

***

Profesor Andrzej Gulczyński prowadzi seminaria magisterskie z zakresu:
– europejskiej kultury prawnej
– historii prawa (w ujęciu instytucjonalnym, jak i regionalnym)
– wizualizacji prawa (archeologia prawna, ikonografia prawna)
– prawnych problemów turystyki
Wszelkie informacje uzyskać można w czasie dyżurów lub mailowo (guland@amu.edu.pl)