Home » Rejestracja

Archiwum

Rejestracja

W celu rejestracji uczestnictwa w Zjeździe należy wypełnić formularz dostępny pod poniższym linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAknKulKllSR5GmQj5ILQL7UpUOFVaMUxIWllZTk04UVVNSzM2N0hHN0YyQS4u

Zgłoszenia udziału biernego należy dokonać do dnia 28 lutego 2025 r.

Zgłoszenia udziału czynnego należy dokonać do dnia 30 listopada 2024 r.

Przewidujemy zgłaszanie wystąpień w formie referatu plenarnego lub posteru. Forma proponowanego wystąpienia nie jest ograniczona etapem kariery naukowej zgłaszającego. Każdy uczestnik może wykorzystać dwie formy zgłoszenia.

Zgłoszenie referatu plenarnegoZgłoszenie posteru
Zgłoszenie referatu powinno obejmować: 1) imię i nazwisko autora (autorów); 2) tytuł referatu; 3) określenie linii tematycznej, do której jest proponowany (zob. poniżej); 4) abstrakt w języku angielskim, francuskim lub niemieckim o objętości do 1500 znaków.Zgłoszenie posteru powinno obejmować: 1) imię i nazwisko autora (autorów); 2) tytuł problemu prezentowanego przy pomocy posteru (plakatu); 3) pięć słów kluczowych.
Prosimy, aby propozycje referatów spójne z ogólnym tematem Zjazdu (Wielość kultur z perspektywy historii prawa)zostały przypisane w ramach zgłoszenia do jednej z następujących linii tematycznych: Zderzenie kultur.Współistnienie kultur. Wymieranie kultur.Powstawanie kultur. Planowany czas jednego referatu to 40 minut.Wystąpienie posterowe obejmuje: – przygotowanie i udostępnienie do prezentacji w czasie całego Zjazdu graficznej (tj. w formie plakatu) prezentacji problemu, który stanowi przedmiot aktualnych badań autora; – krótkie wystąpienie z udzielaniem odpowiedzi na pytania komisji oceniającej wystawione postery i pozostałych uczestników Zjazdu.
Zgłaszający, którzy w wyniku oceny Członków Komitetu Naukowego lub alokacji wyborów linii tematycznych nie będą mogli przedstawić referatu na sesji plenarnej, zostaną zaproszeni – zgodnie z rekomendacjami Komitetu Naukowego – do aktywnego udziału jako członkowie paneli dyskusyjnych.Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące posterów ich doręczania i losów po zakończeniu Zjazdu zostaną wkrótce podane poniżej.