Home » Aktualności

Archiwum

Aktualności

Najważniejsze daty w zakresie XXX Zjazdu są następujące:

  • 30 listopada 2024 – zgłoszenie wystąpienia konferencyjnego poprzez stronę internetową;
  • 28 lutego 2025 – zgłoszenie udziału (biernego) w konferencji;
  • 30 kwietnia 2025 – wniesienie opłat konferencyjnych;
  • 15–16 września 2025 – XXX Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych w Poznaniu.

Z kroniki organizacji XXX Zjazdu w Poznaniu

Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXX Zjazdu (27 lutego 2024 r.; fot. P. Alexandrowicz).

Historycy prawa z WPiA UAM podczas XXIX Zjazdu w Toruniu (21-22 września 2023 r.; for. I. Wasik).