Home » Pracownicy » Prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

Archiwum

Prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak

PROF. ZW. DR HAB. WOJCIECH DAJCZAK
mail: dajczak@amu.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe obejmują: prawo rzymskie, historię prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne (zobowiązania umowne, prawo rzeczowe i zagadnienia części ogólnej) oraz wpływ matematyki na prawo. Więcej na ten temat w dostępnych plikach: CV i lista publikacji. Moja znajomość prawa w działaniu wynika już z tego, że byłem sędzią i radcą prawnym.

Wykaz prowadzonych przeze mnie wykładów w roku akademickim 2023/24:
• prawo rzymskie,
• Roman Foundations of Private Law in Europe,
• europejskie prawo prywatne,
• wprowadzenie do porównawczego prawa prywatnego,
• Wprowadzenie do retoryki prawniczej ,
• Justice(s) and Law(s): cultural identities of private law in Europe (wspólnie z prof. C. Vlahosem, Thessaloniki).

Współkieruję obecnie także pracami nad przygotowaniem historyczno-problemowego komentarza do polskiego kodeksu cywilnego.

Moje ulubione maksymy opisujące istotę prawa i nauki prawa:
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe (Celsus)
losy prawa nie opierają się na logice, ale na doświadczeniu (Oliver Holmes)
nauka prawa bez szukania prawdy nie ma sensu (Ernst Rabel)
Moja refleksja o działaniu prawa:
Im mniej lojalności, tym więcej formalizmu. Im więcej formalizmu, tym mniejsze poczucie wspólnoty.

prof. Wojciech Dajczak – CV (PDF)

prof. Wojciech Dajczak – List of publications (PDF)

ORCID: 0000-0002-1565-0319