Home » Pracownicy » Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Archiwum

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ GULCZYŃSKI
mail: guland@amu.edu.pl

Urodzony w Pleszewie, absolwent tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego (1980) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM (1985). Pracę magisterską i doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr. Witolda Maisla.
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UAM na stanowisku asystenta od 1991 r., a na stanowisku adiunkta od 1993 r.
Zainteresowania badawcze skupia na prawie osobowym w XIX w. i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski okresie międzywojennym. Autor ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii i wyboru źródeł do ćwiczeń. Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej.
Laureat III nagrody w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie oraz nagród rektorskich w latach 1992, 1995. Staże na uniwersytetach zagranicznych: Marburg (1991), Wiedeń (1992, 1993, 1999, 2002).
Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji od 1996 r., członek Senatu UAM (1999-2002), członek senackiej komisji ds. rozwoju Uczelni (1999-2000), Prezes Chóru Akademickiego UAM (1990-1993), członek Rady Bibliotecznej (1998-1999), członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na studia prawnicze. Redaktor serii „Magistri Nostri. Sylwetki Profesorów Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu”.

Mail: guland@amu.edu.pl

CV
Lista publikacji
Numer ORCID: 0000-0002-2005-8213