Home » Opłaty

Archiwum

Opłaty

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 600 zł. Dla doktoratów i studentów realizujących indywidualne projekty badawcze opłata jest niższa i wynosi 400 zł. Opłata obejmuje pakiet konferencyjny, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiady w trakcie wydarzenia.

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegów ani zwrotów kosztów podróży.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty konferencyjnej zostaną podane na stronie  internetowej Zjazdu (w tej zakładce) w późniejszym terminie. Opłaty należy wnosić do dnia 30 kwietnia 2025 r.