Home » Pracownicy » dr Piotr Alexandrowicz

Archiwum

dr Piotr Alexandrowicz

DR PIOTR ALEXANDROWICZ
Mail: piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii wzajemnych oddziaływań między prawem kanonicznym a prawem świeckim w okresie XII-XVII w. Do tej pory w szczególności badałem oddziaływanie średniowiecznej nauki prawa kanonicznego na prawo umów, status prawa rzymskiego jako pomocniczego źródła prawa w Kościele oraz gatunek literatury prawniczej zwany differentiae iuris civilis et canonici. Obecnie zajmuję się historią komentarzy do najważniejszej kompilacji dekretałów zwanej Liber extra w okresie ok. 1450-1650. Jestem sekretarzem redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego oraz członkiem redakcji Comparative Legal History.

Więcej informacji o mnie można znaleźć w załączonych plikach, na mojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej WPiA UAM.