Home » Pracownicy » prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański

Archiwum

prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański

PROF. UAM DR HAB. WOJCIECH SZAFRAŃSKI
mail w.szafr@amu.edu.pl

W 1998 r. ukończył prawo na WPiA UAM w Poznaniu. W 2003 otrzymał stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. Kodeks Stanisława Augusta. Studium historyczno-prawne. W 2019 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM (prawo ochrony dziedzictwa, obrót dziełami sztuki, historia prawa karnego, zagrożenia współczesnej demokracji) oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (rynek sztuki).

Moje ulubione maksymy opisujące istotę prawa i w ogóle nauki:
  Sprawiedliwość jest drugim wielkim zadaniem prawa, jednak pierwszym jest pewność prawa, pokój (Gustaw Radbruch)
– Nie ma sprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą… (Stanisław Lem)
– Nie wszystkie rzeczy trzeba wiedzieć, niektóre rzeczy trzeba czuć (Marc Chagall)

Moja refleksja o prawie:
Model racjonalnego ustawodawcy był kiedyś utopią, dziś nawet nie jest już rzeczywistością.

Wojciech Szafranski – CV (PDF)

Wojciech Szafrański – List of publications (PDF)

ORCID: 0000-0001-8420-4673