Home » Egzaminy » Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 3.06. br.

Archiwum

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 3.06. br.

Informuje, że jedynie jedna osoba nie uzyskała oceny pozytywnej (nr indeksu: 342828). Osobę tę proszę o osobisty kontakt na dyżurze.
Pozostałych studentów, którzy tego dnia przystąpili do sprawdzianu, proszę o złożenie do 09.06.09. indeksów w sali nr 109 w Coll. Iuridicum, ul. św Marcin 90 (sekretariat katedr historyczno-prawnych; czynny w godz. 8.00-15.00). Indeksy z wpisem zaliczenia będą tam do odbioru od 10 czerwca br.

dr Jacek Wiewiorowski