Home » Egzaminy » Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 10.06. br.

Archiwum

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 10.06. br.

Informuje, że ocenę niedostateczną uzyskały osoby posiadające indeksy o numerach:
342773
342799
342836
332425
342854
342767
342785
342879
342839
342715
342865
342762
342758

Osoby te przystąpić mogą do poprawy 16 czerwca br., w godzinach 8.30-9.30, sala A Coll. HCP.
Studentów, którzy uzyskali oceny pozytywne, proszę o złożenie do godz. 12.00 w dniu 16.06.09. indeksów w sali nr 109 w Coll. Iuridicum, ul. św Marcin 90 (sekretariat katedr historyczno-prawnych). Indeksy z wpisem zaliczenia będą tam do odbioru od 17 czerwca br. (od godziny 9.00).

dr Jacek Wiewiorowski