Home » Egzaminy » Seminarium polsko-niemieckie

Archiwum

Seminarium polsko-niemieckie

Institut für Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung Uniwersytetu w Getyndze oraz Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM

przygotowują seminarium studenckie nt.
„Sächsisch-magdeburgisches Recht in Osteuropa“

Seminarium odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-12 lipca, kolejne natomiast jesienią w Getyndze.

Zainteresowanych udziałem w tym seminarium, a także w prowadzonym przeze mnie od przyszłego semastru seminarium magisterskim, proszę o kontakt mailowy po 28 czerwca.
(z uwagi na urlop nie będę pelnil dyżurów w dniach 15-27 czerwca)
dr Andrzej Gulczyński