Home » Egzaminy

Category Archives: Egzaminy

Archiwum

Egzamin poprawkowy z Łacińskej Terminilogii Prawniczej na NSP w kwietniu br.

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego z LTP dla studentów niestacjonarnych (NSP) w drugim tygodniu kwietnia bieżącego roku.
Osoby zainteresowane podejściem do zaliczenia w tym terminie proszone są o kontakt mailowy ze mną (adres: j.and@amu.edu.pl) do poniedziałku 20 marca 2017 roku.

dr Jan Andrzejewski

Egzamin z Historii prawa

Zgodnie z sugestią studentów stacjonarnych powtarzających przedmiot Historia prawa, egzamin odbędzie się dnia 27 marca o godz. 8 w Auli Prof. Radwańskiego. Do egzaminu mogą przystąpić również studenci studiów niestacjonanych

Zaliczenie z LTP dla studentów SSP – komunikat prof. Wojciecha Dajczaka

Informuję, że w wyjątkowych sytuacjach studenci SSP będą mogli przystąpić do zaliczenia przedmiotu LTP na terminach wraz ze studentami NSP. Osoby chcące skorzystać z tej możliwości proszę o kontakt mailowy dajczak@amu.edu.pl.
Na terminie studenci SSP pisać będą zaliczenie z LTP na arkuszu przygotowanym przeze mnie.

Terminy zaliczenia z przedmiotu LTP na NSP
:
4 lutego 2017r. (sobota), 12:30-14:00 (Auditorium Maximum, CIN)
18 lutego 2017r. (sobota), 14:00-15:00 (Auditorium Maximum, CIN)
19 lutego 2017r. (niedziela), 16:00-17:00 (Auditorium Maximum, CIN)
4 marca 2017r. (sobota), 17:30-18:30 (aula. Z. Radwańskiego, CIN)*
(*egzamin poprawkowy)
Wojciech Dajczak

Prawo europejskie – ZWD

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam dotychczasową punktację w ramach przedmiotu „Zagrożenia współczesnej demokracji”. Jednocześnie informuję, iż najlepsza grupa nr 1 uzyskała 270 punktów, co oznacza, że w trakcie ostatniego zadania filmowego, grupy zostaną ocenione w następującej skali
poz. 1 – 135 pkt, poz. 2 – 115 pkt, poz. 3 – 95 pkt, poz. 4 – 75 pkt, poz. 5 – 55 pkt, poz. 6 – 35 pkt

Wojciech Szafrański

Gr 1   249+21= 270
Gr 2   208+11=219
Gr 3   153+22=175
Gr 4    172+19=191
Gr 5    230+35+4=269
Gr 6    195+25=220

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący zaliczenia poprawkowego z LTP

1. Zaliczenie poprawkowe z LTP (studia stacjonarne) odbędzie się 17.02.2017, g. 9.30, sala gamma;
2. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z par. 33 regulaminu studiów.

Wojciech Dajczak

Zaliczenia

W dniu 23 stycznia o godz. 14 w Audytorium Maximum odbędzie się zaliczenie przedmiotów Archeologia prawna (jest to trzeci i ostatni termin dla wszystkich lat studiów) i Europejska przestrzeń kulturowa (zgodnie z ustaleniami jest to jedyny termin zaliczenia, wskazany jako najdogodniejszy przez cały rok). Na oba zaliczenia nie będzie przeprowadzane wcześniejsze zapisy.