Home » Egzaminy » Zaliczenia

Archiwum

Zaliczenia

W dniu 23 stycznia o godz. 14 w Audytorium Maximum odbędzie się zaliczenie przedmiotów Archeologia prawna (jest to trzeci i ostatni termin dla wszystkich lat studiów) i Europejska przestrzeń kulturowa (zgodnie z ustaleniami jest to jedyny termin zaliczenia, wskazany jako najdogodniejszy przez cały rok). Na oba zaliczenia nie będzie przeprowadzane wcześniejsze zapisy.