Home » Egzaminy » Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący zaliczenia poprawkowego z LTP

Archiwum

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący zaliczenia poprawkowego z LTP

1. Zaliczenie poprawkowe z LTP (studia stacjonarne) odbędzie się 17.02.2017, g. 9.30, sala gamma;
2. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z par. 33 regulaminu studiów.

Wojciech Dajczak