Home » Egzaminy » Egzamin z Historii prawa

Archiwum

Egzamin z Historii prawa

Zgodnie z sugestią studentów stacjonarnych powtarzających przedmiot Historia prawa, egzamin odbędzie się dnia 27 marca o godz. 8 w Auli Prof. Radwańskiego. Do egzaminu mogą przystąpić również studenci studiów niestacjonanych