Home » Egzaminy » Egzaminy – usprawiedliwienia

Archiwum

Egzaminy – usprawiedliwienia

Z uwagi na lawinowo wzrastające zachorowania i przypadki losowe proszę o dokonywanie zgłoszenia przyczyn nieobecności na egzaminach wyłącznie na formularzach (z załączeniem stosownej dokumentacji) i kierowanie ich do sekretariatu Katedry, pok. 109. Umożliwi to rozpatrzenie sprawy i dołączenie dokumentów do Państwa akt personalnych. Andrzej Gulczyński