Home » Dyżury » Dyżury prof A. Gulczyńskiego w okresie wakacji

Archiwum

Dyżury prof A. Gulczyńskiego w okresie wakacji

W okresie wakacji prof. A. Gulczyński pełnić będzie dyżury w następujące dni:
30 czerwca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
1 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
7 lipca, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)
8 lipca, godz. 11-12, pok. 101 Coll. Iuridicum
15 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
19 września, godz. 15.30-16.30 pok. 14 (dziekanat)
29 września, godz. 12-13, pok. 14 (dziekanat)