Home » Egzaminy » FAQ – egzamin z prawa rzymskiego

Archiwum

FAQ – egzamin z prawa rzymskiego

z uwagi na powtarzające sie pytania dotyczące ezagminu z prawa rzymskiego raz jeszcze wyjaśniam:
– 12.09.2011 roku był ostatnim terminem egzaminu z prawa rzymskiego we wrześniu 2011 r.
– jedyną podstawą dla zdawania egazminu w październiku 2011 będzie decyzja właściwego prodziekana o przedłużeniu sesji wydana na podstawie par. 41 regulaminu studiów. Z przyczyn praktycznych sugeriuję, aby przedłużenie było conajmniej do 15. paźdzernika 2011 r.
– zasady występowania o egzamin komisyjny wyjaśnia par. 34 regulaminu studiów.

Wojciech Dajczak