Home » Dyżury » Egzamin i dyżur dr. A. Gulczyńskiego

Archiwum

Egzamin i dyżur dr. A. Gulczyńskiego

W dniu 13 września pełnić będę dyżur w pok. 14 (dziekanat) w godz. 11-12.

EGZAMIN – przyjęcie ponad wyznaczone limity nie jest możliwe. Mało przekonujące są argumenty osób wnoszących stanowczo o przesunięcie terminu egzaminu, bowiem spostrzegły (cztery osoby zauważyły to w przedzien egzaminu), że wystąpiła kolizja z innym egzaminem.