Home » Dyżury » dyżur prof. W. Dajczak w dniu 13.09.2011 r.

Archiwum

dyżur prof. W. Dajczak w dniu 13.09.2011 r.

Informuję, że w dniu 13.09.2011 będe pełnił dyżur w godzinach od 13.30 do 14.30 w p. 101.
. Przesunięcie godzin dyżuru następuje z powodu udziału w obronie doktorskiej. Prepraszam za ewentualne wywołane tym niedogodności.

Wojciech Dajczak