Home » Z życia katedry

Category Archives: Z życia katedry

Archiwum

Mgr Adam Kozak laureatem Nagrody im. A. Gieysztora

Magister Adam Kozak, doktorant w naszej Katedrze, został wyróżniony II Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora dla młodych pracowników nauki za książkę „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” wydaną nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Fundację Naukową im. Aleksandra Gieysztora za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów (do 32 roku życia) – publikacje książkowe oraz artykuły zamieszczane w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora.  Gratulujemy!

Nowa doktoranta w Katedrze

Informujemy, że grono doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską u prof. Wojciecha Dajczaka zasiliła mgr Paulina Kozanecka. Nowa doktorantka w bieżącym roku akademickim prowadzić będzie konwersatorium z prawa rzymskiego. Więcej informacji o mgr Paulinie Kozaneckiej można przeczytać TUTAJ.

Urlop prof. A. Gulczyńskiego

W czasie urlopu do dnia 9 września prof. A Gulczyński nie będzie pełnił dyżurów.
W pierwszym tygodniu sierpnia odbędzie się dyżur, w czasie którego możliwe będzie zapoznanie się z pracami egzaminacyjnymi. Możliwe to będzie także w czasie dyżurów wrześniowych. Dokładniejsze informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

Ukazała się nowa książka autorstwa Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego oraz Łukasza Gawła, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk-Warszawa 2016. Będzie ona stanowiła od przyszłego roku akademickiego podstawową lekturę w ramach przedmiotów z zakresu ochrony dziedzictwa na kierunku prawo, prawo europejskie i administracja. Egzemplarze zostaną przekazane do biblioteki WPiA UAM. 

Książka dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w serii Adam Mickiewicz University Law Books

Mamy przyjemność poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się pierwsza książka z nowej serii „Adam Mickiewicz University Law Books”. Autorem I tomu pt. „The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire” jest pracownik naszej Katedry dr hab. Jacek Wiewiorowski, któremu serdecznie gratulujemy. Celem prezentowanej serii jest promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji UAM na forum międzynarodowym, między innymi poprzez dualną formę publikacji, tj. także w formie elektronicznej, która przyczyniać się będzie do zwiększenia cytowalności. Nowa seria jest kolejnym, po anglojęzycznym czasopiśmie „Adam Mickiewicz University Law Review”, działaniem na rzecz internacjonalizacji Wydziału.

Sukces mgra A. Kozaka

Mgr Adam Kozak za książkę „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” uzyskał III nagrodę w konkursie „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, ufundowaną przez Dyrektora Instytutu Historii PAN. W konkursie tym rywalizowały najlepsze prace z zakresu  źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz edycje źródłowe wydane w 2014 roku. Książka ukazała się nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w serii „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, pod red. Andrzeja Gulczyńskiego.