Home » Z życia katedry » Książka dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w serii Adam Mickiewicz University Law Books

Archiwum

Książka dra hab. Jacka Wiewiorowskiego w serii Adam Mickiewicz University Law Books

Mamy przyjemność poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się pierwsza książka z nowej serii „Adam Mickiewicz University Law Books”. Autorem I tomu pt. „The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire” jest pracownik naszej Katedry dr hab. Jacek Wiewiorowski, któremu serdecznie gratulujemy. Celem prezentowanej serii jest promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji UAM na forum międzynarodowym, między innymi poprzez dualną formę publikacji, tj. także w formie elektronicznej, która przyczyniać się będzie do zwiększenia cytowalności. Nowa seria jest kolejnym, po anglojęzycznym czasopiśmie „Adam Mickiewicz University Law Review”, działaniem na rzecz internacjonalizacji Wydziału.