Home » Z życia katedry » Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

Archiwum

Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

Ukazała się nowa książka autorstwa Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego oraz Łukasza Gawła, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Gdańsk-Warszawa 2016. Będzie ona stanowiła od przyszłego roku akademickiego podstawową lekturę w ramach przedmiotów z zakresu ochrony dziedzictwa na kierunku prawo, prawo europejskie i administracja. Egzemplarze zostaną przekazane do biblioteki WPiA UAM.