Home » Z życia katedry » Sukces mgra A. Kozaka

Archiwum

Sukces mgra A. Kozaka

Mgr Adam Kozak za książkę „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” uzyskał III nagrodę w konkursie „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, ufundowaną przez Dyrektora Instytutu Historii PAN. W konkursie tym rywalizowały najlepsze prace z zakresu  źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz edycje źródłowe wydane w 2014 roku. Książka ukazała się nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w serii „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, pod red. Andrzeja Gulczyńskiego.