Home » Z życia katedry » Mgr Adam Kozak laureatem Nagrody im. A. Gieysztora

Archiwum

Mgr Adam Kozak laureatem Nagrody im. A. Gieysztora

Magister Adam Kozak, doktorant w naszej Katedrze, został wyróżniony II Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora dla młodych pracowników nauki za książkę „Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519” wydaną nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Fundację Naukową im. Aleksandra Gieysztora za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów (do 32 roku życia) – publikacje książkowe oraz artykuły zamieszczane w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939–1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora.  Gratulujemy!