Home » Egzaminy » Wyniki HPP – Wojciech Szafrański

Archiwum

Wyniki HPP – Wojciech Szafrański

Szanowni Państwo,
zgodnie z umową zamieszczam listę osób, które nie zdały kolokwium. Poprawka na zajęciach w ostatnim tygodniu kwietnia.
1) J. Bernaciak
2) J.  Młynek
3) A. Maciejewska
4) B. Klimczak
5) C. Pachurka
6) M. Mroczkowska
7) A. Scibisz
8) J. Tatarkiewicz
9) K. Piekarska
10) R. Nowak
11) H. Kędracki
12) E. Walczak
13) I. Rudnicka
14) D. Syrociak
15) A. Kaczmarek
16) M. Bartkowiak
17) M. Neumann
18) J. Koseda
19) A. Więckowska
20) K. Olejnik
21) A. Wasielewska
22) N. Woźniak
23) P. Czerwińska
24) A. Cichocka
25) K. Haponiuk
26) M. Zawal  
Pozostałym zdającym gratuluję.
Wojciech Szafrański