Home » Wydarzenia » Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży” – 25-26 kwietnia 2013r., CIN WPiA UAM

Archiwum

Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży” – 25-26 kwietnia 2013r., CIN WPiA UAM

W dniach 25-26 kwietnia 2013 roku w Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM odbyła się Międzynarodowa Studencka Konferencja Komparatystyczna „Od empatio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Konferencja została objęta patronatem m.in.: JM Rektora UAM, Ministra Sprawiedlwości, Komisji Europejskiej, Dziekana WPiA UAM.


Publikacja pokonferencyjna

Wymiernym efektem konferencji jest publikacja „Umowa sprzedaży : wspólnota tradycji prawnej – idea unifikacji – uniwersalne problemy praktyczne„, wydana pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka oraz pod redakcją Adama Dassuja i Mikołaja Labijaka (wydawca – Wydział Prawa i Administracji UAM. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego – Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, Poznań 2013, ISBN 978-83-935694-1-0, ss. 121).
Spis treści

O konferencji

Analiza regulacji prawnych w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, skłania ku przekonaniu, że wiele urządzeń prawnych domaga się gruntownej zmiany a jednym z podstawowych zadań jakie stoją dziś przed prawnikami jest poszukiwanie modelu prawa, który lepiej odpowiadał będzie wyzwaniom dzisiejszej rzeczywistości.  To przekonanie bliskie jest także organizatorom konferencji, którzy w ten sposób podejmują próbę uzyskania odpowiedzi na najważniejsze w tym kontekście pytania.

Prezentacje konferencyjne zamknęły prelekcje wybitnych przedstawicieli nauki:
– prof. Aurelii Nowickiej
– prof. Fryderyka Zolla
– prof. Jacka Napierały
– prof. Wojciecha Dajczaka
A także znakomitych praktyków:
– mec. Aleksandry Wędrychowskiej-Karpińskiej,
– mec. Wojciecha Celichowskiego
Podczas konferencji można było zdobyć wiedzę  m.in. na temat:
  • ewolucji prawa sprzedaży od antycznego Rzymu, poprzez ius commune aż po XIX-i XX-wieczne kodyfikacje, a także common law tradition
  •   regulacji sprzedaży w krajach Azji i Afryki;
  • projektów ujednolicania prawa z pierwszej połowy XX w.
  • Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG);
  • projektów UNIDROIT
  • oraz ewolucji prawa europejskiego dotyczącego sprzedaży aż do projektu rozporządzenia o Wspólnym Europejskim Prawie Sprzedaży.