Home » Wydarzenia

Category Archives: Wydarzenia

Archiwum

Wykład prof. Philipa Hellewege ” Guilds and the origins of modern insurance and social security” (pon. 21.10., godz. 8:30, s. 4.13 CIN)

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego prof. Wojciech Dajczak zaprasza na gościnny wykład

prof. Phillipa Hellewege z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy)
pt. „Guilds and the origins of modern insurance and social security

Wykład (w języku angielskim) odbędzie się w poniedziałek 21. października 2019 r. o godz. 8.30 w Sali 4.13 CIN.
Prelekcja dotyczyć będzie problematyki badanej przez prof. Philipa Hellewege w ramach kierowanego przez Niego grantu European Research Council (ERC).

 

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego AD 2019 – relacja i podsumowanie

Dnia 10 maja 2019 roku odbył się I etap (kwalifikacyjny) tegorocznej edycji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego. Uczestnicy – studenci I roku prawa (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) zmierzyli się z arkuszem konkursowym składającym się z dwóch części: 25 pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań otwartych. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością prawa rzymskiego, jednak do II etapu mogło przejść tylko ośmioro najlepszych. Po podliczeniu punktów, finalistami konkursu zostali: Klaudia Szymańska, Anna Jarecka, Marcin Rozmiarek, Jakub Korzeniewski, Krzysztof Kostiuszko, Julia Maniecka, Olga Słomińska, Izabela Śmiejczak.


Osoby te w dniu 29 maja 2019 roku  wzięły udział w II etapie konkursu – Wielkim Finale, który w tym roku, wzorem ubiegłorocznej edycji, rozpoczął się wykładem Gościa z zagranicy – prof. Constantine Vlahosa z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Prelekcja Pana Profesora, zatytułowana „The Codification of Greek private law”, dotyczyła rozwoju kodyfikacji prawa prywatnego w Grecji – słuchacze poznali wybitnych kodyfikatorów od starożytności po czasy współczesne, koncepcje kodyfikacji, jak i treść oraz wpływ poszczególnych kodeksów na obowiązujące prawo. Wykład stanowił doskonały prolog do części konkursowej, która składała się z 3 etapów.

W pierwszym etapie konkursu  finaliści zmierzyli się z dziesięcioma pytaniami, zadawanymi przez prowadzące, wymagającymi krótkiej, lecz precyzyjnej odpowiedzi, którą to uczestnicy zapisywali na kartkach i przedstawiali do oceny Jury w składzie: Pan prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Pani dr Joanna Kruszyńska-Kola oraz Pan dr Jan Andrzejewski. Etap ten wyłonił pięcioro finalistów, którzy odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań, uzyskując tym samym najwyższe wyniki.


Po chwili przerwy przyszedł czas na etap drugi, składający się z trzech tur. Uczestnicy tym razem samodzielnie losowali pytania opisowe z zakresu części historycznej, prawa spadkowego, rzeczowego oraz zobowiązań – kolejno za 2, 4 i 6 punktów. Warto zaznaczyć, iż oprócz znajomości materii egzaminacyjnej, finaliści odpowiadali na pytania z lektury dodatkowej – książki autorstwa prof. H. Kupiszewskiego „Prawo rzymskie a współczesność”.


Choć etap ten był niesamowicie wyrównany, do finału mogło przejść tylko troje najlepszych finalistów – Marcin Rozmiarek, Jakub Korzeniewski oraz Anna Jarecka, którzy w trzecim etapie zmierzyli się z kazusem przygotowanym przez przewodniczącego Jury oraz opiekuna naszego Koła – Pana prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka. Po zaprezentowaniu wszystkich odpowiedzi nadszedł czas narady – Jury zmierzyło się z niełatwym zadaniem, bowiem przygotowane przez każdego z trójki laureatów rozwiązania kazusów cechowały się wysokim poziomem merytorycznym. Kilkunastominutowe narady zaowocowały jednak jednogłośnym werdyktem Jury, które zadecydowało o następującej kolejności miejsc na podium:
1. Marcin Rozmiarek
2. Jakub Korzeniewski
3. Anna Jarecka


Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas na rozdanie nagród, wśród których znalazły się m. in. podręczniki do prawa cywilnego, książki popularnonaukowe oraz gadżety wydziałowe oraz uniwersyteckie. Na laureatów konkursu czekała także nagroda specjalna – promesy praktyk w Kancelarii Prawnej FilipiakBabicz, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci oraz Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy.

Warto wspomnieć, że konkurs nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie naszych Patronów Medialnych:
Inspiracja dla Prawnika,
sPrawnik.pl,
– studentprawa.pl,
– Telewizja akademicka UAM.TV,
którzy rozpowszechnili informację o konkursie i zrelacjonowali etap finałowy

oraz Patronów Honorowych:
– Prorektor ds. studenckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof.  Bogumiła Kaniewska,
– Dziekan Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań prof. Roman Budzinowski,
– FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna,
– Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz
– SMMLegal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

Polecamy również uwadze film telewizji akademickiej UAM.TV dotyczący tegorocznej edycji konkursu:

autor relacji: Klaudia Łachowska  [Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona fides”]

 

Wykład prof. Lihong Zhanga „Chinese ways of ruling” (20.05.2019) – podsumowanie

W dniu 20 maja 2019 roku gościliśmyprof. dra Lihong Zhanga – profesora prawa cywilnego, prawa rzymskiego i prawa porównawczego na East China University of Political Science and Law w Szanghaju oraz dyrektora Centrum Badań Prawa Rzymskiego i Prawa Europejskiego, który wygłosił wykład pt. „Harmonization and Conflicts between the Different Chinese Ways of Ruling: Militarism, Legalism, Confucianism, [Democracy] and Communism”.

Podczas wykładu, który zgromadził bardzo dużo słuchaczy, nasz Gość przedstawił kluczowe informacje dotyczące tytułowych zagadnień. Pan Profesor pokazał zachodzące między nimi relacje, związki oraz jak i czy analizowane zagadnienia oddziaływały na siebie zarówno w ujęciu historycznym, jak i porównawczym.

Oprócz wykładu otwartego studenci mieli możliwość porozmawiać z Panem profesorem na mniej formalnym gruncie w trakcie popołudniowego spotkania, które odbyło się w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Była to doskonała okazja do zadawania licznych pytań i dowiedzenia się wielu ciekawych informacji nie tylko w kwestii wygłoszonego wykładu, ale także o kulturze prawnej, szkolnictwie wyższym, jak również wykonywania zawodu prawnika w Chinach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wykładu za przybycie!

Anna Jarecka [Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”]

„Wizualne aspekty tradycji akademickich” (20-23.06.2019) – zaproszenie

Profesor Andrzej Gulczyński uprzejmie zaprasza do udziału w dwóch konferencjach organizowanych przez nasz Wydział wspólnie z innymi instytucjami „Wizualne aspekty tradycji akademickich” to temat XVII. Międzynarodowej Konferencji Ikonograficznoprawnej (17. Internationale Rechtsikonographie-Konferenz), w której w dniach 20-23 czerwca udział wezmą badacze z Austrii, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii oraz Polski. Konferencji towarzyszy wystawa obrazu J. Matejki „Założenie Akademii Lubrańskiego”, szkicy do obrazu, pastorału na nim namalowanego oraz obiektów związanych z Akademią. Program: http://ptpn.poznan.pl/miedzynarodowa-konferencja-ikonograficznoprawna/

Ogólnopolska konferencja „Czas wolności – czas przemian. Traktat Wersalski i rok 1919 w Polsce” skupi natomiast w dniach 27-28 czerwca, dokładnie w setną rocznicę podpisania traktatu, badaczy z różnych dziedzin z kilku polskich ośrodków ukazując Traktat z dzisiejszej perspektywy. Program zostanie podany wkrótce na stronie http://ptpn.poznan.pl/

Konferencji towarzyszyć będzie koncert „Od Wersalu po Poznań. Europejskie brzmienia” 27 czerwca o godz. 18 w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27). Wykonawcami koncertu będę pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego a poprowadzi go JM Rektor prof. Halina Lorkowska, znawczyni twórczości i działalności patrona uczelni. Zgłoszeń uczestnictwa w koncercie należy dokonywać mailowo na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl.

VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” (Gniezno 22-24.02.2019)

W dniach 22.02-24.02.2019 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”.

W wydarzeniu wzięli udział: Opiekun Naukowy Koła Naukowego „Bona Fides” prof. dr hab. Wojciech Dajczak, doktorzy oraz doktoranci z Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM, a także zaproszony gość z Uniwersytetu Masaryka w Brnie – mgr Lucie Mrázková.

Uczestnikami Seminarium, którzy przygotowali oraz wygłosili referaty, byli członkowie zaprzyjaźnionych Kół Naukowych, zajmujących się tematyką prawa rzymskiego oraz porównawczego prawa prywatnego, działających na czterech uczelniach w Polsce: Koło Naukowe „Utriusque Iuris” z Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe „TI ESTIN ALETHEIA” z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe „Europejskiej Kultury Prawnej” z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkowie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides” – organizatora wydarzenia.

Celem seminarium komparatystycznego organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jest badanie podobieństw i różnic w rozumieniu wybranego pojęcia prawnego występującego w różnych systemach prawych – w tym roku analizowanym pojęciem było zagadnienie „dobre obyczaje”.

Podczas Seminarium wspomniane pojęcie w aspekcie prawnym, jak i językowym rozważane było na gruncie różnych porządków prawnych: Polski, Hiszpanii, Rosji, Francji, RPA, Monako, Czech, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Patronat Honorowy nad VI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Prawo a język” objęli:
Prorektor ds. studenckich UAM – Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – Pan prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak
Starosta Gnieźnieński – Pan Piotr Gruszczyński oraz
Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz

Wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu porównawczego prawa prywatnego oraz europejskiej tradycji prawnej, ale również do zacieśnienia współpracy międzyuniwersyteckiej pomiędzy kołami naukowymi.

Link do artykułu dotyczącego wydarzenia autorstwa Jolanty Prystupy: http://bonafides.amu.edu.pl/?p=1110

 

 

 

 

 

Międzynarodowe seminarium „The evolution of legal argumentation in European Legal Culture” (Poznań, 28.05.2018)


Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium „The evolution of legal argumentation in European Legal Culture” („Rozwój argumentacji prawniczej w Europejskiej Tradycji Prawnej”), które na naszym Uniwersytecie odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus) w godzinach 10:00-18:30, a następnie w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) połączony będzie z finałem lokalnego etapu konkursu prawa rzymskiego.

Program seminarium dostępny jest w pliku PDF tutaj

Seminarium to efekt współpracy naszej Uczelni z Uniwersytetem w Augsburgu (Niemcy), Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytetem Masaryka w Brnie (Czechy) oraz SWPS w Warszawie.