Home » Wydarzenia » Wykład prof. Lihong Zhanga „Chinese ways of ruling” (20.05.2019) – podsumowanie

Archiwum

Wykład prof. Lihong Zhanga „Chinese ways of ruling” (20.05.2019) – podsumowanie

W dniu 20 maja 2019 roku gościliśmyprof. dra Lihong Zhanga – profesora prawa cywilnego, prawa rzymskiego i prawa porównawczego na East China University of Political Science and Law w Szanghaju oraz dyrektora Centrum Badań Prawa Rzymskiego i Prawa Europejskiego, który wygłosił wykład pt. „Harmonization and Conflicts between the Different Chinese Ways of Ruling: Militarism, Legalism, Confucianism, [Democracy] and Communism”.

Podczas wykładu, który zgromadził bardzo dużo słuchaczy, nasz Gość przedstawił kluczowe informacje dotyczące tytułowych zagadnień. Pan Profesor pokazał zachodzące między nimi relacje, związki oraz jak i czy analizowane zagadnienia oddziaływały na siebie zarówno w ujęciu historycznym, jak i porównawczym.

Oprócz wykładu otwartego studenci mieli możliwość porozmawiać z Panem profesorem na mniej formalnym gruncie w trakcie popołudniowego spotkania, które odbyło się w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Była to doskonała okazja do zadawania licznych pytań i dowiedzenia się wielu ciekawych informacji nie tylko w kwestii wygłoszonego wykładu, ale także o kulturze prawnej, szkolnictwie wyższym, jak również wykonywania zawodu prawnika w Chinach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wykładu za przybycie!

Anna Jarecka [Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”]