Home » Wydarzenia » Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego AD 2019 – relacja i podsumowanie

Archiwum

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego AD 2019 – relacja i podsumowanie

Dnia 10 maja 2019 roku odbył się I etap (kwalifikacyjny) tegorocznej edycji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego. Uczestnicy – studenci I roku prawa (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) zmierzyli się z arkuszem konkursowym składającym się z dwóch części: 25 pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań otwartych. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością prawa rzymskiego, jednak do II etapu mogło przejść tylko ośmioro najlepszych. Po podliczeniu punktów, finalistami konkursu zostali: Klaudia Szymańska, Anna Jarecka, Marcin Rozmiarek, Jakub Korzeniewski, Krzysztof Kostiuszko, Julia Maniecka, Olga Słomińska, Izabela Śmiejczak.


Osoby te w dniu 29 maja 2019 roku  wzięły udział w II etapie konkursu – Wielkim Finale, który w tym roku, wzorem ubiegłorocznej edycji, rozpoczął się wykładem Gościa z zagranicy – prof. Constantine Vlahosa z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Prelekcja Pana Profesora, zatytułowana „The Codification of Greek private law”, dotyczyła rozwoju kodyfikacji prawa prywatnego w Grecji – słuchacze poznali wybitnych kodyfikatorów od starożytności po czasy współczesne, koncepcje kodyfikacji, jak i treść oraz wpływ poszczególnych kodeksów na obowiązujące prawo. Wykład stanowił doskonały prolog do części konkursowej, która składała się z 3 etapów.

W pierwszym etapie konkursu  finaliści zmierzyli się z dziesięcioma pytaniami, zadawanymi przez prowadzące, wymagającymi krótkiej, lecz precyzyjnej odpowiedzi, którą to uczestnicy zapisywali na kartkach i przedstawiali do oceny Jury w składzie: Pan prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Pani dr Joanna Kruszyńska-Kola oraz Pan dr Jan Andrzejewski. Etap ten wyłonił pięcioro finalistów, którzy odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań, uzyskując tym samym najwyższe wyniki.


Po chwili przerwy przyszedł czas na etap drugi, składający się z trzech tur. Uczestnicy tym razem samodzielnie losowali pytania opisowe z zakresu części historycznej, prawa spadkowego, rzeczowego oraz zobowiązań – kolejno za 2, 4 i 6 punktów. Warto zaznaczyć, iż oprócz znajomości materii egzaminacyjnej, finaliści odpowiadali na pytania z lektury dodatkowej – książki autorstwa prof. H. Kupiszewskiego „Prawo rzymskie a współczesność”.


Choć etap ten był niesamowicie wyrównany, do finału mogło przejść tylko troje najlepszych finalistów – Marcin Rozmiarek, Jakub Korzeniewski oraz Anna Jarecka, którzy w trzecim etapie zmierzyli się z kazusem przygotowanym przez przewodniczącego Jury oraz opiekuna naszego Koła – Pana prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka. Po zaprezentowaniu wszystkich odpowiedzi nadszedł czas narady – Jury zmierzyło się z niełatwym zadaniem, bowiem przygotowane przez każdego z trójki laureatów rozwiązania kazusów cechowały się wysokim poziomem merytorycznym. Kilkunastominutowe narady zaowocowały jednak jednogłośnym werdyktem Jury, które zadecydowało o następującej kolejności miejsc na podium:
1. Marcin Rozmiarek
2. Jakub Korzeniewski
3. Anna Jarecka


Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas na rozdanie nagród, wśród których znalazły się m. in. podręczniki do prawa cywilnego, książki popularnonaukowe oraz gadżety wydziałowe oraz uniwersyteckie. Na laureatów konkursu czekała także nagroda specjalna – promesy praktyk w Kancelarii Prawnej FilipiakBabicz, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci oraz Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy.

Warto wspomnieć, że konkurs nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie naszych Patronów Medialnych:
Inspiracja dla Prawnika,
sPrawnik.pl,
– studentprawa.pl,
– Telewizja akademicka UAM.TV,
którzy rozpowszechnili informację o konkursie i zrelacjonowali etap finałowy

oraz Patronów Honorowych:
– Prorektor ds. studenckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof.  Bogumiła Kaniewska,
– Dziekan Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań prof. Roman Budzinowski,
– FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna,
– Kancelaria Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz
– SMMLegal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.

Polecamy również uwadze film telewizji akademickiej UAM.TV dotyczący tegorocznej edycji konkursu:

autor relacji: Klaudia Łachowska  [Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona fides”]