Home » Wydarzenia » VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” (Gniezno 22-24.02.2019)

Archiwum

VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” (Gniezno 22-24.02.2019)

W dniach 22.02-24.02.2019 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język” zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”.

W wydarzeniu wzięli udział: Opiekun Naukowy Koła Naukowego „Bona Fides” prof. dr hab. Wojciech Dajczak, doktorzy oraz doktoranci z Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM, a także zaproszony gość z Uniwersytetu Masaryka w Brnie – mgr Lucie Mrázková.

Uczestnikami Seminarium, którzy przygotowali oraz wygłosili referaty, byli członkowie zaprzyjaźnionych Kół Naukowych, zajmujących się tematyką prawa rzymskiego oraz porównawczego prawa prywatnego, działających na czterech uczelniach w Polsce: Koło Naukowe „Utriusque Iuris” z Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe „TI ESTIN ALETHEIA” z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe „Europejskiej Kultury Prawnej” z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkowie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides” – organizatora wydarzenia.

Celem seminarium komparatystycznego organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” jest badanie podobieństw i różnic w rozumieniu wybranego pojęcia prawnego występującego w różnych systemach prawych – w tym roku analizowanym pojęciem było zagadnienie „dobre obyczaje”.

Podczas Seminarium wspomniane pojęcie w aspekcie prawnym, jak i językowym rozważane było na gruncie różnych porządków prawnych: Polski, Hiszpanii, Rosji, Francji, RPA, Monako, Czech, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Patronat Honorowy nad VI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Prawo a język” objęli:
Prorektor ds. studenckich UAM – Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – Pan prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak
Starosta Gnieźnieński – Pan Piotr Gruszczyński oraz
Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz

Wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu porównawczego prawa prywatnego oraz europejskiej tradycji prawnej, ale również do zacieśnienia współpracy międzyuniwersyteckiej pomiędzy kołami naukowymi.

Link do artykułu dotyczącego wydarzenia autorstwa Jolanty Prystupy: http://bonafides.amu.edu.pl/?p=1110