Home » Wydarzenia » Spotkanie Koła Naukowe „Bona Fides” (wtorek 20.10.2015r., 19:00).

Archiwum

Spotkanie Koła Naukowe „Bona Fides” (wtorek 20.10.2015r., 19:00).

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” zaprasza na spotkanie z ass. iur. Thomasem Raffem (Uniwersytet w Heidelbergu). Gość wygłosi w języku polskim wystąpienie pt.

,,Ochrona własności w porządkach prawnych wybranych państw Europy kontynentalnej”. 


Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 października 2015 roku, o godz.19:00 w sali 4.1 CIN.


Na spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w działalność Koła.