Home » Dyżury » Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Archiwum

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Z uwagi na posiedzenie Rady Wydziału oraz obrady komisji doktorskiej, dyżur w dniu 20 października prof. A. Gulczyński pełnić będzie w pok. 14 w budynku dziekanatu