Home » Egzaminy » Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 19.06. br.

Archiwum

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 19.06. br.

Informuje, że ocenę niedostateczną uzyskały osoby posiadające indeksy o numerach:
342786
342758
316944

Do dnia 19.06.09. poza ww osobami zaliczenia nie uzyskali studenci, posiadający indeksy o numerach:
342727
317946
317420
285072
319170
305828
317385
150317
342784
333948
138339
301839
309222
321336
283775
283780
342779
342712
340172
342731
342734
316494

Osobom, które nie uzyskały dotąd zaliczenia przypominam, że jego brak uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z przedmiotu prawo rzymskie (podstawa prawna: par. 4.3. Uchwały nr 150/2008-2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

dr Jacek Wiewiorowski