Home » Egzaminy » Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 16.06. br.

Archiwum

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 16.06. br.

Informuje, że ocenę niedostateczną uzyskały osoby posiadające indeksy o numerach:
344170
342803
328892
342767
330732
342777
316944
342852
328772
310683
342772
344285
342786
342740
342854
150317
342847

Osoby te przystąpić mogą do poprawy 19 czerwca br., o godz. 10.00, sala A Coll. HCP. Nie przewiduję dalszych terminów poprawkowych.

Studentów, którzy uzyskali oceny pozytywne, proszę o złożenie do godz. 14.00 w dniu 18.06.09. indeksów w sali nr 109 w Coll. Iuridicum, ul. św Marcin 90 (sekretariat katedr historyczno-prawnych). Indeksy z wpisem zaliczenia będą tam do odbioru od 19 czerwca br. (od godziny 12.00).

dr Jacek Wiewiorowski