Home » Zajęcia » Obrót dziełami sztuki

Archiwum

Obrót dziełami sztuki

Szanowni Studenci,
w związku z udziałem w konferencji Dobra legislacja – sprawna gospodarka organizowanej przez nasz Wydział, zmuszony jestem odwołać wykład z Obrotu dziełami sztuki dnia 19 V br. Zaległy wykład poprowadzę w ostatnim tygodniu maja. Jednocześnie zapraszam na konferencję (Polska Akademia Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19, sala 312, godz. 10.00-16.30)

dr Wojciech Szafrański