Home » Egzaminy » Łacińska Terminologia Prawnicza i Retoryka (NSP) – dodatkowy termin zaliczenie 6 marca br.

Archiwum

Łacińska Terminologia Prawnicza i Retoryka (NSP) – dodatkowy termin zaliczenie 6 marca br.

Wobec licznych pytań informuję, że ustaliłem kolejny termin dodatkowy zaliczenia z przedmiotu Łacińska terminologia prawnicza i retoryka: 6 marca, godz. 12.00-13.30, Aula Maximum CIN.

Zaznaczam zarazem, że osoby które zgłosiły chęć przystąpienia do zaliczenia w terminie 20.02. nie mają co do zasady możliwości zmiany swojej decyzji.

Z poważaniem
Jacek Wiewiorowski