Home » Zajęcia » Łacińska Terminologia Prawnicza i retoryka – dodatkowe informacje grupa terenowa

Archiwum

Łacińska Terminologia Prawnicza i retoryka – dodatkowe informacje grupa terenowa

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami informuję, że konsultacje dotyczące elementów retoryki (slajdy nr 5), dla studentów grupy terenowej przeprowadzone zostaną w dniu 21 lutego, w godzinach 15.00-16.30, sala 4.7 CIN.
Równocześnie zawiadamiam, że w związku z pojawiającymi się wnioskami studentów poza terminami poprawkowymi 2 marca br. ustaliłem osobno dla grupy terenowej termin zaliczenia poprawkowego:
8 marca br., godz. 17.00-18.00, Audytorim Maximum CIN.
Zapisy: mgr Magdalena Rogula, rogula@amu.edu.pl, tel. 618293103.
Potwierdzam też iż osoby, które dostarczyły usprawiedliwienia nieobecności w trakcie terminu zaliczenia 17 lutego br., automatycznie mają prawo przystąpienia do zaliczenia w terminach poprawkowych, na prawach tzw. I zaliczenia (tj. bez konieczności wyrejestrowania się i ponownej rejestracji).  
Z poważaniem
J. Wiewiorowski