Home » Dyżury » Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 20.02.2015r. (piątek)

Archiwum

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 20.02.2015r. (piątek)

Dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 20.02.2015r. (piątek) odbędzie się wyjątkowo później - od godz. 14:00 do 15:00. Powodem przesunięcia godziny dyżuru są uroczystości przyznania doktoratu honoris causa prof. Joerdenowi.