Home » Egzaminy » Informacja dotycząca zapisów na egzamin z prawa rzymskiego

Archiwum

Informacja dotycząca zapisów na egzamin z prawa rzymskiego

Profesor Wojciech Dajczak uprzejmie informuje, że nie ma możliwości dopisania dodatkowych osób na terminy 28 i 30 czerwca. Powodem jest to, że pojemność sali na to nie pozwala.
Osoby – także z NSP – które z przyczyn losowych nie przyszły na dotychczasowe terminy Profesor informuje, że bez dodatkowego wpisu w USOS mogą one z zaświadczeniem usprawiedliwiającym nieobecność przyjść na egzaminy:

16.06.2014, g. 10.00 A. Max.
23.06.2014, g. 10.00 A. Max.