Home » Wydarzenia » Finał konkursu prawa rzymskiego (Poznań, 1 czerwca 2015 roku, godzina 11:45, Sala Senatu UAM)

Archiwum

Finał konkursu prawa rzymskiego (Poznań, 1 czerwca 2015 roku, godzina 11:45, Sala Senatu UAM)

W dniu 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 11:45 w Sali Senatu Collegium Minus UAM odbyła się VI edycja międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. O zwycięstwo walczyło 16 studentów z Polski i Czech (w tym trzech reprezentantów WPiA UAM), których oceniała Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli europejskiej nauki prawa rzymskiego.

Zwycięzcą finału został: reprezentant UAM – Piotr Kaźmierski.
Drugie miejsce zajęła Karolina Cieślik z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Wyróżnienia otrzymali Lenka Štĕpànová reprezentująca Uniwersytet w Ołomuńcu oraz Tomasz Pilikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs poprzedziło wystąpienie Profesora Christopha Beckera z Uniwersytetu w Augsburgu pt. „Gaius in Poland and Germany”.