Home » Wydarzenia » Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

Archiwum

Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” (Gułtowy, 1-2.06.2015r.)

W dniach 1 – 2 czerwca 2015 roku w Zespole Pałacowo–Parkowym UAM w Gułtowach odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt. „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”. W spotkaniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” udział wzięli studenci z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy) oraz reprezentanci Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.
Dyskusję moderowali m.in.: prof. Christoph Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak.
Celem spotkania była próba porównania znaczenia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim. Prelegenci występowali w parach, przedstawiając regulacje podobnych zagadnień w swoich porządkach prawnych. Omówione zostały zagadnienia takie jak zakres treści umowy, nabycie od nieuprawnionego, zasiedzenie czy też odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie słuszności.
Dyskusja po każdym z wystąpień prowadzona była w językach angielskim oraz niemieckim. Seminarium pozwoliło nie tylko na szersze spojrzenie na zagadnienie dobrej wiary poprzez pryzmat dwóch systemów prawnych, ale także stanowiło doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie przyczyniło się także do zacieśniania współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału za granicą.