Home » Egzaminy » FAQ – wpisy i egzaminy z prawa rzymskiego

Archiwum

FAQ – wpisy i egzaminy z prawa rzymskiego

W odpowiedzi na potwarzające się zapytania uprzejmie przypominam, że zakończyły się terminy zaliczania łacińskiej terminologii prawicznej i prawa rzymskiego w tym roku akademickim. Do końca września nie ma zatem możliwości wyznaczenia dodatkowych terminów. Wpisy ocen z egzaminów przeprowadzonych w dniach 10 – 15 września 2012 będę dokonywał 28 września w godzinach 9.00 – 11.00 w p. 101 Collegium Iuridicum (Św. Marcin 90). Indeks do wpisu nie musi być dostarczony osobiście. Decyzje o wyznaczeniu egzaminu komisyjnego podejmuje właściwy kierownik studiów. Zasady postępowania w tej sprawie określa regulamin studiów. Dla osób które uzyskały zgodę na „przedłużenie sesji” przeprowadzę egzamin pisemny z prawa rzymskiego w okresie między 8 a 15 paźdzeirnika 2012. Szczegółowy termin zostanie podany na stronie WWW Katedry i w USOS do 3 października. Wojciech Dajczak