Home » Dyżury » Dyżur

Archiwum

Dyżur

Dr hab. Andrzej Gulczyński z powodu udziału w konferencji nie bedzie pełnił dyżuru w dniu 2 października. Wyniki egzaminów wpisywł będę do indeksów w dniu 9 października. O dokładnym terminie i miejscu poinformuję.