Home » Egzaminy » Egzamin z prawa rzymskiego – wrzesień – typowe pytania

Archiwum

Egzamin z prawa rzymskiego – wrzesień – typowe pytania

Poniżej komunikat prof. Wojciecha Dajczaka: 
„Przepraszam, ale nie jestem w stanie indywidualnie odpowiadać na pytania dotyczące możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego po 12. września 2016 roku.

Dlatego odpowiadając na podobne pytania wyjaśniam ogólnie:

– niestety nie ma już możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego we wrześniu;

– osoby które otrzymają od kierownika studiów przedłużenie sesji z roku akademickiego 2015/2016 na październik 2016 będą mogły zdawać w październiku pisemnie, w wyznaczonym terminie. Będzie to prawdopodobnie trzeci tydzień października. Szczegółowy termin zostanie podany we wrześniu na stronie Katedry.

– osoby które otrzymały dwie oceny niedostateczne mogą przystąpić do egzaminu w roku akademickim 2016/2017 jeśli otrzymają decyzję o wpisie na kolejny rok studiów z powtarzaniem przedmiotu prawo rzymskie. Także w tym przypadku zdawać można pisemnie w dowolnym wyznaczonym terminie w przyszłym roku akademickim zgodnie z ogólnymi zasadami USOS;

– zasady udzielania egzaminu komisyjnego określa regulamin studiów;

– oceny są wpisane są do USOS w sposób w jaki system określa sytuację studenta. Mogły być przypadki, gdy w USOS nie było informacji o przesunięciu pierwszego terminu na wrzesień. Proszę to wyjaśnić w dziekanacie.

–  prace z wrześniowych terminów będzie można obejrzeć na moim najbliższym dyżurze w dniu 27 września.

Wojciech Dajczak”