Home » Egzaminy » Egzamin z prawa rzymskiego – październik 2016

Archiwum

Egzamin z prawa rzymskiego – październik 2016

Uprzejmie informuję, że osoby, które uzyskały zgodę kierowników studiów na zdawanie poprawki z prawa rzymskiego we październiku 2016 mogą przystąpić do tego egzaminu w dniu 17 października o godz. 17.00, w auli Radwańskiego.

Konieczne jest przyniesienie na egzamin kopii decyzji wyrażającej zgodę na przedłużenie sesji.

Wojciech Dajczak