Home » Z życia katedry » Postępowanie habilitacyjne dra Wiewiorowskiego

Archiwum

Postępowanie habilitacyjne dra Wiewiorowskiego

Z radością informujemy, iż zakończyło się postępowanie habilitacyjne dra hab. Jacka Wiewiorowskiego. W dniu 21 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM podjęła uchwałę nr 64/2013-2014 w sprawie nadania drowi Jackowi Wiewiorowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!